colisai-travel

สนามศึกกีฬาที่ได้ชื่อว่าเป็นถึงมีอายุกว่า1935ปี โคลอสเซียม

January 25, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงว่าการออกกำลังกายนั้นดีมากน้อยเพียงไหนจริงแล้วมันดีมากเลยและยังเป็นเหมือนสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจของคนเราได้อิกด้วยว่าด้วยร่างกายต้องแข็งแรงและสภานที่ออกกำลังกายนั้นก็ต้องมีความกว้างมากพอที่จะสามารถเล่นกีฬาชนิดอื่นๆได้ๆและสิ่งเราเราจะเอามาพูดคุยพูดถึงกันในวันนี้นั้นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวที่ได้ชื่อว่าเป็นสถานที่ออกกำลังกาย

onsen-photo

บ่อน้ำพุร้อนฤดูหนาวเย็นบลูลากูน

January 9, 2017 admin 0

ถ้าถามถึงเกี่ยวกับสถานที่ ที่หน้าสนใจหรือสถานที่เที่ยวในเชิงแนวฤดูหนาวนั้นทุกๆคนก็จะมองเห็นกันว่าหน้าจะไปเที่ยวสถานที่เที่ยวในแนวการเล่นกีฬาหน้าหนาวกันมากกว่าและที่เราจะเอามาพูดคุยกันในวันนี้นั้นก็คือสถานที่ท่องเที่ยวในหน้าหนาวที่อยู่ในประเทศไอซ์แลนด์นั้นก็คือบ่อน้ำพุร้อนบลูลากูน