dream-pic

ดรีมเวิลด์ สถานที่เที่ยวยอดนิยมของคนไทย

July 28, 2017 admin 0

ต้องบอกได้ว่าสถานที่เที่ยวของประเทศไทยนั้นมีอยู่มากมายหลายๆที่ทั่วทุกจังหวัดของประเทศ โดยในแต่ละที่นั้นก็มีจุดประสงค์ที่แตกต่างกันไป บางที่นั้นเป็นสถานที่ที่เกี่ยวกับธรรมชาติ บางสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ที่สร้างความบันเทิงให้กับผู้คน สร้างความสนุกสนานอย่างมากมาย บางสถานที่นั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่เน้นความสนุกสนาน

travel-to-thai

วัดร่องขุ่น วัดสวยที่ในจังหวัดเชียงราย

July 6, 2017 admin 0

วัด จัดเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่จะไม่เน้นในเรื่องของความสนุกหรือความบันเทิง แต่จะมาเน้นเพื่อให้คนที่เข้ามานั้น รู้จักที่จะทำความดี การให้ทานต่างๆ รวมไปถึงหารฝึกทำให้จิตใจของคนที่ได้เข้าไปนั้นสงบ เพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นสมาธิในการใช้ดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งจัดเป็นสถานที่ที่ดีเป็นอย่างมาก