Cano-Crystales-news-site

‘Cano Crystales’ แม่น้ำ 5 สี แห่งโคลอมเบีย

October 19, 2019 admin 0

แม่น้ำอันแสนน่ามหัศจรรย์แห่งนี้ ตั้งอยู่ภายในเขตอทุยานแห่งชาติอันอุดมสมบูรณ์เขียวขจี เต็มไปด้วยสัตว์นานาชนิด ซึ่งมีชื่อว่า ‘Serranía de la Macarena’ แห่งประเทศโคลอมเบีย ซึ่งเป็นรอยต่อระหว่างเทือกเขา Andes ฝั่งตะวันตก ส่วนป่าอะเมซอนตั้งอยู่ทางฝั่งตะวันออก