วัดร่องขุ่น วัดสวยที่ในจังหวัดเชียงราย

travel-to-thai

วัด จัดเป็นหนึ่งสถานที่ท่องเที่ยวแห่งหนึ่ง ที่จะไม่เน้นในเรื่องของความสนุกหรือความบันเทิง แต่จะมาเน้นเพื่อให้คนที่เข้ามานั้น รู้จักที่จะทำความดี การให้ทานต่างๆ รวมไปถึงหารฝึกทำให้จิตใจของคนที่ได้เข้าไปนั้นสงบ เพื่อที่จะก่อให้เกิดเป็นสมาธิในการใช้ดำรงชีวิตต่อไป ซึ่งจัดเป็นสถานที่ที่ดีเป็นอย่างมาก เพราะวัดนั้นเป็นสถานที่ที่สร้างความสงบ ความร่มเย็น และเป็นที่พึ่งทางใจต่อทุกคนที่เข้ามา โดยคนส่วนใหญ่ เข้าวัดมาเพื่อหาที่ที่สงบในการนั่งคิดในเรื่องแย่ๆต่างๆที่เข้ามาในชีวิต ใช้เวลาในการที่เราอยู่วัดนั้นนั่งทบทวนเรื่องราวที่ผ่านมา ไม่ว่าจะเป็นเรื่องที่ผ่านมาแล้ว หรือเรื่องที่กำลังจะเกิดขึ้นก็ตาม เพื่อเป็นการตั้งรับถึงเรื่องต่างๆที่กำลังจะเกิดขึ้น ไม่ว่าเรื่องดีหรือเรื่องที่เลวร้ายก็ตาม ซึ่งวัดแห่งนี้นั้น ชื่อว่า วัดร่องขุ่น เป็นวัดที่อยู่ในจังหวัดเชียงราย

travel-items

ซึ่งเป็นวัดที่สวยมากที่สุดของจังหวัดเชียงรายเลยก็ว่า หรือรวมแม้กระทั่งประเทศเลยว่าได้นั้น เพราะเป็นวัดที่มีแต่สีขาวแต่เพียงเท่านั้น เป็นวัดที่สร้างมาจากหินอ่อน และถูกออกแบบมาให้มีความแตกต่างไปจากวัดอื่นๆ มีลักษณะที่โดดเด่นในเฉพาะของตน ซึ่งการออกแบบหรือการก่อตั้งขึ้นนั้น ก็เป็นฝีมือการออกแบบและก่อสร้างโดย อาจารย์เฉลิมชัย โฆษิตพิพัฒน์ ศิลปินชื่อดังของประเทศไทยนั้น ได้ออกมาแบบมาจากจิตนาการของตัวเองล้วนๆ อุทิศตนเพื่อเป็นพุทธบูชา ซึ่งอาจารย์ได้มาเปิดใจออกมาว่า แรงบันดาลใจที่สร้างวัดแห่งนี้ขึ้นมานั้น มีอยู่สามสิ่ง คือ เพื่อชาติ เพื่อศาสนา และเพื่อพระมหากษัตริย์ ซึ่งวัดสถานที่แห่งนี้นั้น ถูกสร้างออกแบบมาเพื่อให้มีความโดดเด่นและแตกต่างจากวัดอื่นๆ โดยแน่นในเรื่องของความสวยงาม สร้างเพื่อให้ทุกคนที่ได้เข้ามาสัมผัสนั้นรู้ถึงสวรรค์ที่มีอยู่จริง ซึ่งจะทำให้ผู้คนที่เข้ามานั้นจะได้ระลึกถึงบุญกรรมความดีต่างๆ เพื่อที่จะประพฤติปฏิบัติเพื่อที่จะสร้างกรรมดีต่อไป